Anifail ar ganfas - Animal on canvas A2

Anifail ar ganfas - Animal on canvas A2

£85.00Price

Darn gwreiddiol o gelf acrylig ar ganfas dwfn maint 42x59cm. Comisiynau yn unig - eich dewis chi o'r anifail a'r paled lliwiau.

Eisiau'r llun fynd gyda lliw eich ystafell? Dim problem, cysylltwch gyda fi!

Os hoffech chi lun penodol e.e eich anifail anwes, yna danfonwch e-bost i celfheleddart@gmail.com neu cysylltwch dros Facebook.

 

An original piece of acrylic art ond a deep 42x59cm canvas. Commissions only – your choice of the animal and colour palette.

Want it to go with the colour of your chosen room? No problem, get in touch!

If you would like a particular picture i.e a pet, please send an e-mail to celfheleddart@gmail.com or contact through Facebook.