Anifail ar ganfas - Animal on canvas A3

Anifail ar ganfas - Animal on canvas A3

£65.00Price

Darn gwreiddiol o gelf acrylig ar ganfas dwfn maint 40x30cm. Comisiynau yn unig - eich dewis chi o'r anifail a'r paled lliwiau.

Eisiau'r llun i fynd gyda lliw ystafell chi? Dim problem, cysylltwch a fi! 

Os hoffech chi lun penodol e.e eich anifail anwes, yna danfonwch e-bost i celfheleddart@gmail.com neu cysylltwch dros Facebook.

 

An original piece of acrylic art ond a deep 40x30cm canvas. Commissions only – your choice of the animal and colour palette.

Want it to go with the colour of your chosen room? No problem, get in touch!

If you would like a particular picture i.e a pet, please send an e-mail to celfheleddart@gmail.com or contact through Facebook.